Žáby na tahu

4.4.2018

V jarních měsících začíná pravidelná migrace obojživelníků, kteří se ze svých zimovišť přesouvají k nejbližším vodním plochám za rozmnožováním.

V některých místech se ale jejich trasa kříží se silnicemi a místní populace obojživelníků je tak ohrožena vyhynutím. Proto zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, z Programu péče o krajinu v těchto místech instalaci zábran z PVC folií, které jsou u země zahrabány zeminou tak, aby zabránily podlézání obojživelníků. Podél zábran jsou v zemi umístěné sběrné nádoby ve formě plastových kbelíků s perforovaným dnem, které umožňuje odtékání vody. Do těchto nádob obojživelníci padají, když putují podél zábran. Dvakrát denně jsou pak tyto pasti kontrolovány a chycení živočichové se přenášejí na druhou stranu silnice. Při každém přenosu se zároveň zaznamenává počet a druh přenesených jedinců. Mezi nejčastější druhy patří ropucha obecná, skokan hnědý, ale i některé druhy čolků.

Na zábrany můžete letos narazit v těchto lokalitách - k. ú. Maxičky, Bynov, Bynovec, Dolní Kamenice, Martiněves, Povrly, Lesná u Děčína, Verneřice, Habřina u Úštěka, Levín, Třebušín, Milešov, Bílý Újezd, Stebno u Dubic, Přestanov, Mstišov, Osek, Nové Město u Mikulova, Horní Litvínov a Lom u Mostu.

 ropucha

zábrany

Kontakty:

Petr Kříž, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří

e: petr.kriz@nature.cz, t: +420 725 571 781

 

Jana Bohuňková, PR manažerka, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

e: jana.bohunkova@nature.cz, t: +420 703 499 066

 

Lenka Čolobentičová, asistentka PR manažerky, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

e: lenka.colobenticova@nature.cz, t: +420 703 499 067

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky.

Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, telefon: +420 283 069 242, e-mail: aopkcr@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt