Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Tiskové zprávy >> Sedmý ročník Slavností stepí je za dveřmi

Sedmý ročník Slavností stepí je za dveřmi

18.5.2018

Pozorovat sysly, svézt se na koni, prohlédnout si stepní ptactvo či hmyz nebo si zasoutěžit v zábavných disciplínách – to je jen krátký výčet aktivit, které čekají na malé i velké návštěvníky 7. ročníku oblíbených Slavností stepí. Ty se konají na vrchu Raná u Loun v sobotu 26. května od 10 do 17 hodin.

Slavnosti stepí přezdívané "Akce mezi sysly" jsou určeny pro celé rodiny. „Chceme dětem i dospělým představit Ranou jako jedinečné místo, o které je třeba systematicky pečovat. Lounské stepi patří mezi přírodovědně nejcennější území u nás. Domov zde má celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů, například v okolí vrchu Raná a blízkém letišti žije naše nejpočetnější kolonie syslů - podle posledních odhadů přes je zde přes 800 jedinců," vysvětluje Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO České středohoří, která společně s obcí Raná akci pořádá.

„Slavnosti stepí se staly milou tradicí, která na Ranou přivádí každý rok víc a víc návštěvníků, což nás samozřejmě těší,“ doplnil starosta obce Raná Jaroslav Veselý. „Snažíme se, aby u nás lidé našli poučení i zábavu a rádi se k nám vraceli. Stejně jako v uplynulých ročnících zajišťujeme také doprovodný hudební program a pro větší komfort návštěvníků kyvadlovou dopravu z Loun na Ranou a zpět,“ dodal starosta Veselý.

Bohatý přírodovědný program pomáhají hlavním pořadatelům zajišťovat i zájmové organizace z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Také letos se návštěvníci mohou samozřejmě těšit na botanicko-zoologické exkurze po zdejší unikátní stepi. Dozvědí se, proč tato krajina potřebuje pravidelnou péči v podobě pastvy či kosení a vyřezávání náletů, kterou jsme v minulých letech zavedli díky projektu LIFE+[1],“ řekl Petr Kříž. „Mimo to máme připravené například ukázky ptactva, netopýrů, poznávání rostlin, povídání o lese a spoustu dalších zajímavých věcí,“ dodal.

Součástí akce bude též prezentace dobrovolných strážců přírody, ukázky hospodářských zvířat, stříhání ovcí a zpracování ovčí vlny. Stejně jako v loňském roce se návštěvníci zapojí jako porotci do dětské výtvarné soutěže.

Na Slavnosti stepí je možné se dopravit buď vlastním vozem, nebo využít kyvadlovou autobusovou dopravu (zastávky Louny - Žižkova, Dobroměřice, Lenešice - zámeček, Raná, Bělušice - vlaková stanice a zpět). Bližší informace najdete na Facebooku: LIFE České středohoří a webových stránkách obce Raná http://www.obec-rana.com/.

Poznámky:

[1] Projekt LIFE+ byl zaměřen na ochranu jedinečných stepí Lounského středohoří. Šetrné hospodaření, které na nich Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří podporuje, by mělo zajistit, že stepi budou i nadále poskytovat domov ohroženým rostlinám a živočichům jako jsou kavyly, sysli či celá škála motýlů. Více o projektu: www.nature.cz/life.

Na projekt LIFE+ bylo v loňském roce po jeho ukončení navázáno projektem LIFE České středohoří, z nějž je akce Slavnosti stepí v tomto roce financována. Projekt LIFE České středohoří pokračuje obdobnou péčí na dalším území. Devatenáct projektových lokalit je situováno zejména v centrální části Českého středohoří a zahrnuje i zdejší největší EVL Portu Bohemicu. Bližší informace o projektu naleznete na https://www.facebook.com/lifeceskestredohori.

Rana_orez

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt