Kontakty

Ing. Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří

mobil: 725 571 781, tel.: 416 574 600, 475 258 322, email: petr.kriz@+ přípona nature.cz

 

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

 

jméno

činnost

telefon

mobil

Baranovská Eliška, Ing., DiS., Ph.D. zoologie 416 574 628 725 701 406
Bohuňková Jana, Bc. PR manažer LIFE 416 574 626 703 499 066
Buk Martin informatik, správa sítě, GIS 416 574 621 720 512 444
Čolobentičová Lenka, Bc. asistent PR manažera LIFE 416 574 622 703 499 067
Hamerský Roman, Ing, MSc. botanik, PPK, NATURA 2000, mezinárodní spolupráce 416 574 617 725 701 394
Janda Zdeněk, Ing. zástupce vedoucího odd. ochrany přírody a krajiny, zemědělství, pozemkové úpravy, ÚSES, stavební činnost okr. Louny, Most, Teplice 416 574 623 606 269 736
Kopecká Šárka, Ing. zemědělství, agroenviromentální programy 416 574 629 725 926 266
Kopecký Vladislav, Ing. krajinotvorné programy 416 574 601 723 249 399
Koryťák Lukáš, Ing. ochrana vodních ekosystémů, revitalizace říčních systémů, odpady 416 574 619 606 620 097
Košner Martin lesník, odborný lesní hospodář, koordinátor Programu péče o krajinu 416 574 620 602 971 453
Krupková Jana vedoucí provozního oddělení, podatelna 416 574 613 731 664 054
Kubátová Gabriela, Ing.
manažer projektu LIFE
416 574 612 703 499 065
Kyselka Jan, Mgr. vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny 416 574 627 725 843 347

Moravec Pavel

zoolog 416 574 615 731 632 358
Pařízek Lukáš, Ing. stavební činnost v okr. Česká Lípa, st. úřad Benešov n/Pl., územní plánování, krajinný ráz 416 574 625 725 701 369
Prahová Jana ekonomka 416 574 611 731 664 053
Ptáčková Jana, RNDr., Ph.D. t. č. mateřská dovolená    
Šatrová Bohumila, Ing. arch. stavební činnost v okr. Litoměřice, územní plánování, krajinný ráz 416 574 618 724 243 860
Kateřina Tremlová, Mgr. botanik LIFE 416 574 624 703 499 068
Vlček Martin, Ing. zoologie LIFE 416 574 616 606 640 286

 

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, Detašovaná kancelář Děčín, Teplická 424/69, 405 02 Děčín

 

jméno

činnost

mobil

Doležalová Jana, Ing., Ph.D. t. č. mateřská dovolená  
Černá Lenka, Mgr. práce s veřejností, odborný referent 725 729 103

Křivánek Jiří, Mgr.

lesnictví

725 141 703

Lorencová Jitka, Ing. arch. stavební činnost v okr. Ústí nad Labem, Děčín 774 205 585

 

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, pracoviště Ústí nad Labem,  Bělehradská 1308/17,

400 01 Ústí nad Labem

 

jméno

činnost

telefon

mobil

Bělohoubek Jiří, Mgr. vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity, botanika, NATURA 2000 475 258 337 725 708 499
Forejt Michal, Mgr.
garant projektu mon. & inv. MZCHÚ (zoologie) 475 258 326 725 141 682
Chvátal Petr, RNDr. geologie, MaS, PPK, územní plány 475 258 320 602 205  598
Mikolášková Eva, Mgr. t. č. mateřská dovolená  

 

 

Porteš Michal, Mgr.

 

zoologie 475 258 325

730 841 341

Stuchlík Tomáš, Ing.

OPŽP, POPFK, vodní hospodářství, lesnictví  475 258 333 777 205 585
Suchardová Kateřina, Bc. krajinný ekolog, OPŽP   725 701 386
Šolcová Štěpánka dendrologie, krajinný ráz, památné stromy, OPŽP 475 258 324 725 729 135
Vaňková Iva, Ing. zástupce ředitele RP, vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu, OPŽP, vodní hospodářství, PPK 475 258 336 731 140 849
Vrtišková Dana ekonomka 475 258 331 730 806 814
Výborná Jana pozemky AOPK ČR, pozemková agenda, pozemkové úpravy, GIS 475 258 332 725 729 139
Žáčková Pavla, Mgr. garant projektu mon. &  inv. MZCHÚ (botanika) 475 258 335 731 631 492

emailové adresy pracovníků jsou ve formátu jmeno.prijmeni@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt