čeština

Katastry a obce na území CHKO

Katastry a obce na území CHKO

Přiložený seznam obsahuje přehled katastrálních území,sídel a obcí, které se nacházejí, byť jen částí svého katastru resp. území,  v  CHKO České středohoří. Součástí  seznamu jsou i    základní (signální)  informace o významných fenoménech a zájmech ochrany přírody  (zóny,  maloplošná chráněná území, evropsky významné lokality, památné stromy atp.) v daném katastru či  území sídla a  obce.  

Seznam katastrů a obcí ke stažení: zde

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt