Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Naučné stezky >> Naučná stezka Lovoš (České středohoří)

Naučná stezka Lovoš (České středohoří)

Naučná stezka Lovoš (České středohoří)
  • délka: 9,0 km
  • počet panelů: 12 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Území, kterým prochází trasa naučné stezky Lovoš, patří bezpochyby k přírodovědně nejbohatším a turisticky nejatraktivnějším koutům Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Lesnatý vrch Lovoš s nadmořskou výškou vrcholu 569,7 m je spolu s Kybičkou (též Malý Lovoš, 489,0 m) významnou krajinnou dominantou okolí města Lovosice, jehož název se jménem vrchu souvisí. Důvodem k tomu, že tato naučná stezka byla vybudována již v roce 1981, jako první na území Českého středohoří, byly zejména přírodní hodnoty území. Pro umístění naučné stezky byl zvolen prostor mezi údolím Labe, kde se nachází proslulá Brána Čech, a centrální částí horopisného podcelku Milešovské středohoří. Návštěvník má možnost projít malebné Oparenské údolí směrem proti proudu Milešovského potoka a vystoupit na vrchol Lovoše, odkud se naskýtá jedinečný rozhled na sousední vrchy a v případě příznivého počasí i poměrně daleko do krajiny Litoměřicka a jeho okolí. Hlavním cílem naučné stezky je seznámit nás s pestrostí geologické stavby masívu Lovoše a Brány Čech, zajímavostmi tohoto území z hlediska geomorfologického, přiblížit bohatost  a rozmanitost zdejších přírodních stanovišť a také upozornit na některé historické zajímavosti a dlouhodobé i dnešní hospodářské vlivy člověka na zdejší krajinu, která je v rámci Čech mimořádná.Lovoš je národní přírodní rezervací a je součástí soustavy Natura 2000.

Mapa stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt