Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Naučné stezky >> Naučná stezka Boreč (České středohoří)

Naučná stezka Boreč (České středohoří)

Naučná stezka Boreč (České středohoří)
  • délka: 3,0 km
  • počet panelů: 9 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Borečský vrch se spolu s Lovošem nachází poblíž města Lovosice. Návštěvníkem Českého středohoří může být snadno považován jen za jeden z mnoha kopců, které zde tvoří působivé panoráma. Svojí výškou 469 metrů není zvláštní dominantou ani nemá na první pohled ničím výjimečný tvar. Přesto patří k atraktivním turistickým cílům této oblasti a ve Středohoří je jedním z nejstarších chráněných území. Společně s Lovošem má další prvenství. To se týká vybudování první okružní naučné stezky, která od roku 1981 přibližuje veřejnosti jedinečné hodnoty a vzácné přírodní jevy těchto dvou chráněných území. Nověji se pak Borečský vrch stal jednou z prvních evropsky významných lokalit, které jsou na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří součástí soustavy NATURA 2000. Na rozdíl od mnoha jiných vrchů je Borečský vrch hojně navštěvován v každém ročním období, protože nabízí jak proměnlivé pohledy na okolní krajinu, tak vždy něco jiného z živé i neživé přírody. Hlavním lákadlem pro návštěvníky je v hluboké zimě jedinečný systém ventarol, na jaře a v létě vzácná květena a později krásně barevné scenérie okolních kopců a hor. Důvodem k zařazení mezi evropsky významná chráněná území je výskyt kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklec otevřený, ale již předtím zde byla v roce 1951 vyhlášena přírodní rezervace s cílem zachovat celá společenstva rostlin teplých strání, skal, sutí a také hajní květenu tohoto homolovitého vrchu zajímavého i výstupy teplých a vlhkých par z puklin na jeho temeni v zimním období a naopak studeného vzduchu ze sutí na úpatí během jara a léta. Na exhalace teplého vzduchu je vázán výskyt unikátního druhu mechorostu ze skupiny játrovek, který zdejšímu vrchu vděčí za svoje jméno –  borečky vzácné. V roce 1992 byl Borečský vrch podle nového zákona o ochraně přírody a krajiny převeden do kategorie národní přírodní památka.

          

          

              

   

 

 

 

 

Mapa stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt