Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> Návrat pastvy ovcí a koz na Vraníky a Holý vrch u Sutomi

Návrat pastvy ovcí a koz na Vraníky a Holý vrch u Sutomi

Návrat pastvy ovcí a koz na Vraníky a Holý vrch u Sutomi

26.8.2015

Stáda ovcí a koz spásají nové lokality v Českém středohoří.

Na základě spolupráce se zemědělci, obcemi, vlastníky pozemků a za finančního přispění Programu péče o krajinu byla i v letošním roce podpořena pastva smíšeným stádem ovcí a koz na nových lokalitách v Českém středohoří.

Lokality Malý Vraník a Vraník nedaleko Libčevsi v červenci spásalo 200 hlavé stádo ovcí a koz. Výpas probíhal volně pasoucím se stádem za pomoci ovčáckých psů.

V srpnu se pak objevilo menší stádo o počtu 30 ks zvířat na lokalitě Holý vrch u Sutomi. Návštěvníci lokality, přes kterou vede hojně navštěvovaná turistická trasa, tak mohli sledovat, které byliny stádo spásá přednostně a které naopak bývají ponechány jako tzv. nedopasky.

Věříme, že počet nově pasených lokalit v Českém středohoří bude nadále narůstat a s pasoucími se stády ovcí a koz se budeme moci setkávat v krajině i v dalších letech.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt