Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> Výstava krajiny Českého středohoří bude zahájena 12. května 2016 v Oblastním muzeu v Litoměřicích.

Výstava krajiny Českého středohoří bude zahájena 12. května 2016 v Oblastním muzeu v Litoměřicích.

Výstava krajiny Českého středohoří bude zahájena 12. května 2016 v Oblastním muzeu v Litoměřicích.

10.5.2016

Výstava je součástí souboru akcí k oslavám 40 let založení CHKO České středohoří.

19. března uplynulo 40 let od vzniku čtyř chráněných krajinných oblastí na území Čech a Moravy. Oslavy tohoto výročí se týkaly i Českého středohoří, proto 20. dubna 2016 proběhla v restaurovaných prostorách litoměřického hradu slavnostní konference spojená mimo jiné s udělením pocty tehdejším zakladatelům nové CHKO – paní Jaromíře Kuncové a pánům Jiřímu Kinskému a Karlu Kubátovi, kteří byli přítomni a také zavzpomínali na tuto významnou událost, která má čestné místo v historii severočeské ochrany přírody. Současně s výročím vydání zřizovacích výnosů byla dalším tématem setkání pětiletá realizace evropského projektu LIFE+ zaměřeného na obnovu a ochranu stepních stanovišť a teplomilných druhů Lounského středohoří.

Na konferenci bylo dále představeno vyhodnocení mimořádné soutěžní přehlídky nazvané „Čtvrt století stavební činnosti v CHKO České středohoří“. Architektonická komise Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ocenila celkem 3 novostavby a 3 adaptace nebo rekonstrukce budov určených k rodinnému bydlení, které respektují tradiční vhled zdejších sídel a citlivě se začleňují do okolního prostředí. Veřejnost se s těmito stavbami bude moci seznámit na stránkách AOPK ČR nebo na výstavě „Zahrada či ráj?“ v Oblastním muzeu v Litoměřicích.

Výstava litoměřického muzea o krajině Českého středohoří s nevšedním názvem „Zahrada či Ráj?“ bude zahájena tento čtvrtek 12. května v 17 hod a potrvá do 24. července tohoto roku. Součástí oslav 40. výročí vzniku CHKO České středohoří jsou i další, doprovodné akce určené nejširší veřejnosti, které pořádá regionální pracoviště AOPK ČR Ústecko ve spolupráci s Oblastním muzeem v Litoměřicích. Jsou to botanické a geologické exkurze či přednášky a tzv. „Přírodovědný den na Bílých stráních“ kde budou během odpoledne 10. června veřejnosti představeny hodnoty Českého středohoří komplexně, atraktivně a s cílem přiblížit všem návštěvníkům jak zajímavá místa, tak i cíle i metody ochrany přírody.

 

Plakát ke stažení: zde

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt