Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> Vrch Zlatník u Mostu byl vyhlášen národní přírodní rezervací

Vrch Zlatník u Mostu byl vyhlášen národní přírodní rezervací

Vrch Zlatník u Mostu byl vyhlášen národní přírodní rezervací

12.5.2017

Stalo se tak 15. dubna 2017, po dlouhých 48 letech od prvního návrhu z roku 1969.

Zlatník bude ve stejné kategorii jako nedaleká NPR Bořeň, která byla vyhlášena před čtyřiceti lety.

Zlatník ze západu a severu obepíná čtyřproudová silnice z Mostu na Bílinu, která jej zároveň odděluje od obce České Zlatníky. Na východě kopec sousedí s Želenickým vrchem, na jihu se pozvolna svažuje až k polím u obce Patokryje.

Předmětem ochrany je izolovaný vrch vulkanického původu s vrcholem ve výšce 521,6 metrů n. m. s komplexem skalních věží, sloupů, mrazových srubů a rozsáhlých kamenitých sutí včetně tzv. ledových jam. Vrcholová stepní lysina hostí biotop suchých úzkolistých trávníků (kavyl Ivanův, bělozářka liliovitá, kozinec bezlodyžný, koniklec luční český, tařice skalní, modřenec tenkokvětý), suchých vřesovišť a na západních svazích stanovišť s vegetací skalních stěn a štěrbin. Na severním a východním svahu se vyskytuje zachovalá suchá acidofilní (L7.1) a teplomilná acidofilní doubrava (L6.5) tvořená převážně dubem zimním a břízou bradavičnatou s mimořádně bohatými společenstvy entomofauny a ornitofauny (výr velký).

Cílem ochrany je na cca 80 ha udržení, rozšíření a zlepšení stavu stávajících stepních enkláv s vysokou biodiverzitou, dochování geomorfologických fenoménů periglaciálního původu, uchování porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou v současném stavu a ponechání porostů přirozenému vývoji.

Aktivity, které zde probíhaly doposud, budou regulovány v souladu s reálnými zájmy ochrany přírody (sportovní aktivity, horolezecká činnost, výkon práva myslivosti).

J.Bělohoubek

 npr-zlatnik-02

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt