Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> Úspěšné vyhnízdění mláďat sokola stěhovavého a čápa černého na území CHKO Labské pískovce

Úspěšné vyhnízdění mláďat sokola stěhovavého a čápa černého na území CHKO Labské pískovce

Úspěšné vyhnízdění mláďat sokola stěhovavého a čápa černého na území CHKO Labské pískovce

28.7.2015

V letošním roce Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Ústecko, prováděla monitoring hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků na území Labských pískovců.

V místech prokázaného zahnízdění na území CHKO Labské pískovce AOPK ČR dočasně uzavřela skalní objekty pro lezeckou veřejnost. S označením a hlídáním těchto objektů opět aktivně pomáhali horolezci Českého horolezeckého svazu. Agentura i v letošním roce oceňuje aktivní přístup v ochraně hnízdišť místní Oblastní vrcholové komise Labské pískovce, jmenovitě J. Pletichy.

Na monitorovaných lokalitách mohla mláďata sokolů a čápů černých v klidu dokončit svůj vývoj a rozlétla se do světa.

Na území Labských pískovců tak letos zahnízdilo 6 párů sokolů a jeden pár čápů černých. Pouze 5 párů sokolů úspěšně vyvedlo mladé. V roce 2015  na území Labských pískovců úspěšně vyhnízdilo minimálně 8 sokolů stěhovavých a 2 mláďata čápa černého.

Za úspěšné vyhnízdění chceme  poděkovat také návštěvníkům Labských pískovců a zejména horolezcům, kteří respektovali hnízdění těchto ohrožených druhů ptáků a nerušili tak jejich vývoj.

Děkujeme, že pomáháte chránit přírodu s námi.

sokol_SojkaV

Foto: Sokol stěhovavý, Václav Sojka, NP České Švýcarsko

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt