Setkání zemědělců

Setkání zemědělců

24.1.2018

V Děčíně a Lovosicích diskutovali zemědělci o Agroenvironmentálních opatřeních v krajině Českého středohoří a Labských pískovců.

Setkání zemědělců se zástupci AOPK ČR a Ministerstva zemědělství ČR umožnilo diskutovat nad palčivými tématy.

 

Ve dnech 10. a 17. ledna proběhlo setkání zemědělců, zapojených do Agroenviromentálně – klimatických opatření (AEKO) Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 se zástupci AOPK ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Cílem setkání bylo seznámit zemědělce s aktuální problematikou nastavených opatření v krajině, prodiskutovat jednotlivé způsoby řešení vzniklých situací (např. příkrmy na pastvinách) a informovat zemědělce o novinkách v regionu.

V rámci setkání v Děčíně byl zemědělcům představen projekt Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD), jehož výsledky lze sledovat na stránkách AOPK ČR (https://www.navratvlku.cz/), a podrobně jim byl prezentován život vlka obecného na Šluknovsku. Sami zemědělci pak v rámci diskuse připomínkovali navrhovaná opatření k omezení vlčích škod na pasoucích se zvířatech.

Na setkání v Lovosicích byli zemědělci podrobněji seznámeni s životem chřástala polního a motýlů – modráska bahenního a modráska očkovaného. Zemědělcům byly přestaveny druhově bohaté louky a pastviny ve Středohoří s důrazem na Lovosicko a Litoměřicko a byl jim prezentován projekt LIFE České středohoří (http://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/life-ceske-stredohori/)

 

Setkání_zemědělců-Lovosice-LIFE_zmenseno

Zemedelci_Decin_zmenseno

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt