Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> Přírodní rezervaci Čičov zdobí koniklece luční

Přírodní rezervaci Čičov zdobí koniklece luční

Přírodní rezervaci Čičov zdobí koniklece luční

18.4.2017

Rostlinám koniklece lučního prospěla jarní pastva.

Koniklec luční patří mezi oblíbené rostliny jara, za kterými se pravidelně vydáváme s fotoaparátem a nebo jentak pro potěchu oka. Málo kdo však již ví, že tyto rostliny potřebují, aby půda v jejich okolí byla pravidelně narušována, nejlépe pastvou. Právě narušené plošky jsou potenciálním místem pro dopad dozrálých semen konikleců, která zde snadněji vyklíčí.

Na jaře roku 2016 zvolila ochrana přírody na vrchu Čičov nezvyklý management. Na plochu přírodní rezervace pustila stádo ovcí a koz v době květu koniklece lučního. Tuto skutečnost ale nesla nelibě laická veřejnost, které nebyly známy potřeby koniklece. Letošní jaro se však koniklec luční za tento „husarský kousek“ odvděčil navýšením své populace cca o 30%. Nutno zmínit, že tomuto neobvyklému managementu předcházela několikaletá příprava lokality pastvou ovcí a koz v rámci projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří. Pastva totiž průběžně rozrušovala zapojené travní porosty rezervace, čímž podporovala i další stepní druhy lokality. Pobyt stáda v době květu konikleců tak nejen pomohl udržet nezapojené plošky v lokalitě, ale zřejmě napomohl i zatlačení semen konikleců do půdy.

Koniklec_lucni_PRCicov_koa

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt