Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> Pozvánka na seminář OPŽP 2014 -2020, PO 4 – ochrana a péče o přírodu a krajinu

Pozvánka na seminář OPŽP 2014 -2020, PO 4 – ochrana a péče o přírodu a krajinu

Pozvánka na seminář OPŽP 2014 -2020, PO 4 – ochrana a péče o přírodu a krajinu

11.5.2017

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Vás srdečně zve na seminář zaměřený na možnosti získání finanční podpory z prioritní osy 4.

Termín konání:  30. 5.  2017 od 10 hod.

Místo konání:

budova „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje

Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem

místnost č. 222, 1. patro

Program semináře:

  • Představení prioritní osy 4
  •  Specifický cíl 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

       Specifický cíl 4.2 - Posílit biodiverzitu

       Specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

       Specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

  • Aktuální informace a změny - formální náležitosti žádosti a podmínky obecné přijatelnosti, hodnocení, nejčastější chyby, náklady obvyklých opatření, harmonogram výzev, aktuální změny v pravidlech
  •  Přednáška „Mosty jako migrační objekty pro vydru říční a další živočichy“ ,  Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D. (Alka Wildlife,  o.p.s.)
     
  • Diskuse
     

Vstup na seminář je zdarma. Pro účast je vhodné se přihlásit na emailové adrese iva.vankova@nature.cz nejpozději do 26. 5. 2017.

Pozvánka na seminář je k dispozici zde - Seminar_OPZP_pozvanka_30_5_2017.docx.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt