Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> Jakubka a Kozačka: nové nálezy odrůd hrušní z Českého středohoří

Jakubka a Kozačka: nové nálezy odrůd hrušní z Českého středohoří

Jakubka a Kozačka: nové nálezy odrůd hrušní z Českého středohoří

14.10.2015

Mapování ovocných stromů přineslo nová zjištění.

Pravidelná setkání pomologů v rámci mapování stromů v krajině České republiky pomohla k odhalení nových nálezů i v Českém středohoří. Při determinaci letních odrůd jabloní a hrušní, se podařilo potvrdit výskyty odrůd hrušní Kozačka a Jakubka.

Kozačka patří mezi oblíbeného opylovače, tj. strom, jehož pyl slouží k opylení širšího spektra odrůd hrušní. Stromy této odrůdy mají jehlancovitý vzrůst, a proto jsou vhodné do ovocných stromořadí např. podél cest.

Jakubka vytváří mohutné stromy (obvod kmene nalezené hrušně dosahoval ve výšce 1,30 m nad zemí dvou metrů), jež zejména v intenzivněji obdělávané krajině mají nezastupitelnou roli pro bezobratlé živočichy.

 

Ve dnech 2. a 3. října proběhlo podzimní setkání pomologů v Českém středohoří, které letos oslavilo 15. výročí od svého počátku. Zázemí pro setkání poskytl Dům z loubí Souboru lidové architektury Zubrnice. Odborné určení předložených vzorků jabloní a hrušní prováděli pomologové Stanislav Boček a Zdena Koberová ve spolupráci s místními pomology Miroslavem Láskou a Jiřím Boumou. K určení bylo předloženo cca 230 vzorků (z Českého středohoří 107 vzorků), z nichž se podařilo téměř polovinu determinovat ( z Českého středohoří se podařilo určit 87 vzorků).      

 

Determinované plody jabloní a hrušní z krajiny Českého středohoří, doplněné o zajímavosti, kterými jsou Osnabrücká reneta z Českého ráje a Česká pochoutka z Železných hor, jsou k vidění na probíhající výstavě v sídle AOPK ČR, RP Ústecko v Litoměřicích.

 

                  setkání pomologů-zubrnice-15    Hruska_jakubka

 

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt