Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> Další nález vzácné orchideje tořiče včelonosného v Čechách

Další nález vzácné orchideje tořiče včelonosného v Čechách

Další nález vzácné orchideje tořiče včelonosného v Čechách

22.7.2015

V červnu letošního roku byla u obce Drahobuz poblíž Úštěka nalezena lokalita vzácného rostlinného druhu – tořiče včelonosného (Ophrys apifera).

Tato orchidej se přitom ještě před několika lety v Čechách vůbec nevyskytovala.

Tořič včelonosný je vytrvalá bylina z čeledi vstavačovité (Orchidaceae). Její 20–40 cm vysoká lodyha má podlouhlé kopinaté listy a květenství s 3–8 květy. Pysk trojlaločný, silně vyklenutý, sametově chlupatý, tmavohnědě nachový, při bázi s širokou oranžovou až skořicově hnědou skvrnou se žlutým lemováním, kvete od června do července. Plodem je válcovitá tobolka.

Roste na výslunných, travnatých a křovinatých stráních, také ve světlých lesích, v pásmu od pahorkatin do podhůří. Těžiště jeho areálu je ve Středozemí, na sever zasahuje až po Britské ostrovy, Benelux a jih střední Evropy, východní hranice prochází Krymem a Kavkazem. Na Slovensku se objevuje v Malých Karpatech a Strážovských vrších.

V České republice se druh donedávna vyskytoval jen velmi vzácně na jižní a střední Moravě. V r. 2009 byla objevena první lokalita v Čechách na svahu vrchu Houžetín u obce Leská v CHKO České středohoří.  Další nález na sebe nenechal dlouho čekat a při návštěvě EVL Stráně u Drahobuzi amatérskými botaniky zde bylo nalezeno 5 rostlin. Ještě v roce 1950 tento druh uvádí J. Dostál pouze ze Slovenska, na území ČR byl poprvé doložen až v roce 1980. Zdá se, že se v poslední době na našem území šíří a nejsou vyloučeny další nové nálezy.

Stráně u Drahobuzi jsou tvořeny terasovitými svahy s teplomilnými stepními trávníky a jsou cennou botanickou lokalitou s výskytem mnoha ZCHD rostlin, včetně silné populace kriticky ohroženého tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera). Z dalších vzácných druhů zde nalezneme koniklec luční český, koulenku vyšší, hořec křížatý, len žlutý, len tenkolistý, sasanku lesní, vemeník zelenavý, zlatovlásek obecný, modřenec tenkokvětý, apod.

První managementové zásahy na lokalitě byly zahájeny v r. 2000. Vzhledem k dlouhodobé absenci hospodaření v minulosti bylo nejdříve nutné odkřovit stráně od hustého náletu, v dalších letech potom pravidelně kosit travní porost. Od počátku jsou zásahy financovány z Programu péče o krajinu (PPK). Dnes je soustava teras součástí evropsky významné lokality Stráně u Drahobuzi, územní ochranu zde zřídil Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlášením přírodní památky.

Tořič včelonosný

Tořič včelonosný

 

Foto: Mgr. Jiří Bělohoubek

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt