Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Akce >> Setkání stráže přírody CHKO České středohoří spojené s přezkoušením 17. 3. 2018

Setkání stráže přírody CHKO České středohoří spojené s přezkoušením 17. 3. 2018

  • datum: 17. 3. 2018
  • místo: Budova Správy CHKO České středohoří v Litoměřicích
  • typ: Jiné, setkání s přezkoušením

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

po roce jsme opět připravili setkání členů dobrovolné stráže přírody CHKO České středohoří. Uskuteční se v sobotu 17. března od 9 do cca 14 h v budově Správy CHKO České středohoří v Litoměřicích. Toto setkání bude speciální, neboť bude spojeno s Vaším přezkoušením. Vaše účast je proto důležitá, potvrďte ji prosím (či omluvte neúčast) kolegyni Lence Černé, lenka.cerna@nature.cz, tel. 725 729 103.

Potřeba přezkoušení členů stráže po pěti letech od složení kvalifikační zkoušky nebo předchozího přezkoušení vyplývá z § 20 odst. 5 vyhlášky 395/1992 Sb. (Orgán ochrany přírody dbá na průběžné vzdělávání a doškolování členů stráže. Přezkoušení strážců nařídí po pěti letech od složení příslušné kvalifikační zkoušky a dále každých pět let; může tak učinit v odůvodněných případech i v jiných lhůtách.)

Přezkoušení bude mít formu písemného testu, který se bude skládat ze 2 částí. První část ověří Vaše znalosti aktuálního znění zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vyhlášky 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vyhlášky 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a základů zákona 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Při přípravě se prosím zaměřte zejména na ty části zákonů a vyhlášek, které se přímo týkají Vaší činnosti, zejména části týkající se přímo stráže přírody, odpovědnosti na úseku ochrany přírody, ochranných podmínek zvláště chráněných území, druhové ochrany a ochrany dřevin. Druhá část testu ověří Vaše znalosti přírody, místopisu a maloplošných zvláště chráněných území CHKO České středohoří. Délka testu je cca 45 min.

Rádi bychom Vás informovali, že Vaše přezkoušení je nezbytné, neboť je požadováno přímo legislativou. O potřebě přezkoušení jsme se již zmiňovali na našem minulém setkání. V případě neabsolvování přezkoušení není dále možné vykonávat činnost stráže přírody. Jsme si nicméně vědomi Vašeho pracovního vytížení a proto se Vám samozřejmě budeme snažit vyjít vstříc. V případě, že se nebudete moci účastnit přezkoušení v uvedeném termínu, je možné si domluvit termín individuálně. Pokud test úspěšně nesložíte na první pokus, je možnost jednoho opravného termínu. Pokud budete mít k přezkoušení jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím Lenku Černou. Pokud se někdo z Vás rozhodne, že přezkoušení absolvovat nechce, a tím pádem nechce dále působit jako stráž přírody, dejte nám o tom prosím vědět. V příloze Vám zasíláme studijní materiály – aktuální znění zákonů a prezentaci ke změnám v přestupkovém zákoně a ke kompetencím stráže.

Kromě přezkoušení bude náplní setkání představení změn v legislativě, představení plánovaných akcí v roce 2018 a další témata dle programu.

 

Program:


· Změny v přestupkovém zákoně, kompetence strážců, strážce jako úřední osoba

· Elektronické hlášenky

· Představení projektu LIFE+ České středohoří

· Problematika krmení ptáků v zimě

· Plánované aktivity stráže přírody v roce 2018


Těšíme se na setkání s Vámi a děkujeme za spolupráci v minulém roce.

S pozdravem Petr Kříž

 

Zakon_c_250-2016_Sb.pdf

Z 114_1992.pdf

V 395_1992.pdf

189_2013_vyhl_kaceni_drevin.pdf

 

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt